دانلود کتاب طور سینین

Tur_Sinin

کتاب طور سینین در ادعیه و احراز دفع سحر، طلسم، چشم زخم و دامهای شیاطین

کتاب طور سینین تالیف محمد ابراهیم نصراللهی بروجردی در چهار فصل: فصل اول با عنوان “سحر و ساحری در روایات شیعه”. فصل دوم با عنوان “در ادعیه دفع و ابطال سحر” که دارای 38 نسخه و دستور در این زمینه می باشد. فصل سوم با عنوان “دیدگاه صاحبنظران در مورد چشم زدن”. فصل چهارم با عنوان “ادعیه و احراز دفع چشم زخم” که دارای 13 نسخه و دستور در این زمینه می باشد. بخش هایی از این کتاب در سایت منتشر شده است.

*در صورتی که حین دانلود مشکلی پیش آمد به بخش ارسال سوال مراجعه فرمایید.

مشخصات فایل کتاب طور سینین:

  • نوع فایل: pdf اسکن صفحات کتاب
  • حجم فایل: 7.5MB
  • تعداد صفحات: 80
  • قیمت: 30 هزار تومان