ختومات در باب نجات

ختم ۴۱۶: گویند این ذکر شریف را در شداید باید خواند که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) در جنگ بدر خواندند. چون در کاری درمانی، هزار مرتبه بگو: یا خالِصُ یا مُخَلِّصُ یا خَلّاص اِیّاکَ نَعبُدُ وَ اِیّاکَ نَستَعین خلاص شوی.

ادامه مطلب

فرموده اند هر کس روز جمعه بعد از سلام نماز، هر یک از سوره های فاتحه و اخلاص و معوذتین را هر کدام هفت مرتبه بخواند خداوند دین و دنیا و اهل و عیال او را تا جمعه دیگر در حفظ و امان خود نگه می دارد.

ادامه مطلب

ختم سوره مبارکه حمد با تاثیر عجیب به این صورت است که روز پنجشنبه غسل کند و جامه پاک و نظیف بپوشد و شب جمعه پس از اداء فرائض خود را خوشبو کرده با خود خوراکی و شیرینی بردارد و در جایی که مزاحمی نباشد این ختم را انجام دهد. ابتدا با یس و آیة…

ادامه مطلب

جهت دفع بلا و دشمن و نیل به مقاصد روز شنبه ۷۰ مرتبه سوره مبارکه حمد و روز یکشنبه ۶۰ بار، دوشنبه ۵۰ بار، سه شنبه ۴۰ بار، چهارشنبه ۳۰ بار، پنج شنبه ۲۰ بار و روز جمعه ۱۰ بار بخواند ان شاء الله به مقصد رسد (بعد از نماز بهتر است).

ادامه مطلب

جهت هلاکت ظالم در یک جلسه هزار ۱۰۰۰ بار بگوید: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم و هزار بار بگوید: لا اِلهَ اِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله و هزار مرتبه در آخر صلوات بفرستد و هزار بار نیز بر آن ظالم نفرین کند، ان شاء الله دفع شرّ او خواهد شد و آن ظالم از بین خواهد رفت.

ادامه مطلب

در یک جلسه هفتصد و هشتاد و شش ۷۸۶ بار بخواند: نَجاةً مِنکَ یا سَیِّدي الکَریم بِحَقِّ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم به جهت خلاصی از دست ظالم و برآورده شدن حاجات در مکان خلوتی رفته با وضو و رو به قبله نشسته و هفتاد و سه ۷۳ مرتبه این ذکر را بخواند و بعد از…

ادامه مطلب

جهت هلاک ظالمین ۱۰۰۰ مرتبه بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم بگوید با هزار مرتبه اَلحَمدُ لِله و ۱۰۰۰ مرتبه لا اِلهَ اِلَّا الله و هزار مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد خوانده و بر ظالم نفرین کند.

ادامه مطلب

چون عدد حروف ذکر شریف بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم ۱۹ است، جهت نجات از بلاها و گرفتاریها فرموده اند بعد از هر نماز نوزده بار بگوید: “نِجاةً مِنکَ یا سَیَّدی الکَریم نَجَّنا وَ خَلِّصنا بِحَقِّ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم”. نوع دیگر بدین صورت است که: هفتصد و هشتاد و شش بار بخواند و بعد از…

ادامه مطلب

گفتن هفتاد هزار بار ذکر شریف لا اِلهَ اِلَّا الله موجب خلاصی از زندان و رهایی انسان است (این ذکر را به نیت نجات دیگری نیز می شود خواند). و فرموده اند برای نجات از زندان یا از آتش دوزخ هفتاد هزار بار این کلمه طیبه را به مدت یک هفته روزی ده هزار بار…

ادامه مطلب

فرموده اند گفتن هزار بار ذکر شریف لا اله الا الله موجب نجات از گرفتاریها و رهایی از قید و بندهاست. کتاب هزار و یک ختم ص 33 ختم 1

ادامه مطلب