ختومات متفرقه

وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی فرمودند: هر کس هر روز بر من هزار مرتبه صلوات فرستد نمیرد تا جای خود را در بهشت ببیند.

ادامه مطلب