سوالات در باب تعبیر خواب

سوال: من چند خواب دیدم، یک بار خواب قبر خالی، یک بار خواب سیل و یک بار هم خواب زلزله دیدم. تعبیر این خواب ها چی هست؟ پاسخ: خواب دیدن قبر خالی دلیل بر این هست که ایشان به خداوند نزدیک می شود و در نتیجه مقداری خدا ترس می شود پس این خواب، خواب…

ادامه مطلب