هدایا

مدیر سایت جهت برقرای ارتباط شما عزیزان با حاج آقا متحمل زحماتی است، از جمله:

  • سختی بسیار در فراهم نمودن شرایط ملاقات و انجام هماهنگی های لازم.
  • دوری مسیر و هزینه های ایاب و ذهاب.
  • قرائت تک تک سوالات در حضور ایشان و دریافت دقیق پاسخ هر سوال.
  • نگارش و تایپ پاسخ ها و قرار دادن آنها بر روی سایت.
  • تعدد سوالات.
  • هزینه های نگهداری و تجهیز سایت.
  • سایر هزینه های مادی و معنوی دیگر…

در قبال این موارد مدیر سایت انتظاری جز دعا از شما ندارد و با ارزش ترین چیز هم همین دعا شما عزیزان در حق بنده حقیر می باشد، لذا پرداخت هزینه و جبران مسائل مادی بصورت آزاد و دلخواه می باشد و اجباری در آن نیست و به صورت هدیه پذیرفته می شود.

برای پرداخت آنلاین هدیه از لینک های زیر استفاده کنید:

پرداخت هدیه 5 هزار تومانی

پرداخت هدیه 10 هزار تومانی

پرداخت هدیه 20 هزار تومانی

پرداخت هدیه 30 هزار تومانی

پرداخت هدیه 40 هزار تومانی

پرداخت هدیه 50 هزار تومانی

پرداخت هدیه 100 هزار تومانی