نکاتی در علم رمل

سوال: بنده مدت هاست در زمینه علم رمل کار می کنم و از طریق سیر نقطه جواب استخراج می کنم. در مجموع از طریق سه گزینه نظرات،سکن و امتزاج جواب می گیرم. سوال من این هست که مثلا من سوالی پرسیده ام، نظر کواکب بسیارخوب و مثبت و سکن هم درجایش قرار گرفته و قوت عنصری خوب است. اما جواب امتزاج به شکل نحسی ختم شده که مفهومش درست نشدن آن کار است. حالا من باید از روی کدام جواب حکم کنم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

پاسخ: باید به کتاب رمل کبار مراجعه فرمایید.
عالی ترین قاعده همان سیر نقطه است. سیر نقطه اگر تثلیث یا تسدیس آید آن فعل واقع می شود در صورتی که مطلوب در خانه 2 یا 6 یا 8 یا 12 نباشد چون این چهار خانه ساقط است لکن اگر در مطلوب ما تربیع و مقابله آید آن فعل متحقق نشود تلاش در آن مقوله هم بی فایده است. لکن در نظر گرفتن قاعده سکن و قمری و قوی بودن اشکال آن هم می تواند مزید بر علت بر تحقق و عدم تحقق باشد. البته امتزاج بطن دوم است و در واقع حاکی و کاشف آینده است تا الان. و بعد هم نگاه به امهات نکند آن گواه قریب و بعید است و شاهد بعید و قریب و هر شکلی 4 یا 15 مطلوب آن هست آن را هم در نظر بگیرد مثلا اگر شکل اول نحس است شکل 13 سعد است الانش بد هست بعدا خوب می شود. اگر شکل 4 مثلا الان نحس و بد است و اگر خانه 16 سعد است، این دلیل بر این هست که بعدا خوب می شود به عکس این هم که باشد این موارد عکس می شود.


توجه! لطفا از ثبت سوال در بخش دیدگاه ها خودداری کنید، سوالات خود را تنها در بخش ارسال سوال ثبت فرمایید. باتشکر

دیدگاه ها درباره این مطلب...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.