علم رمل

سوال: در سیر نقطه پس از منتهی الیه سر به خانه ای رسیدیم که شکلی در آن ساکن است مطلوب شکل را چگونه پیدا کنیم؟

پاسخ: مطلوب اگر در زایجه بود که مشخص است. مطلوب ناری و عنصری و هوایی و بادی و آبی و خاکی که معلوم است. ولی اگر مطلوب نبود آن صاحب خانه مطلوب از طالب (تا صاحب خانه حساب بکنید) با در نظر گرفتن نظرات تسدیس و تثلیث که حکم بر اثبات می شود، تربیع و مقابله که حکم بر نفی می شود، مقارنه هم حکم بر 50 50 می شود.


توجه! لطفا از ثبت سوال در بخش دیدگاه ها خودداری کنید، سوالات خود را تنها در بخش ارسال سوال ثبت فرمایید. باتشکر

دیدگاه ها درباره این مطلب...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.