استجابت دعا

در این ختم باید هفت روز روزه بگیرد، و از حیوانی بپرهیزد و هر روز سوره مبارکه حمد را ۱۱۱ بار بخواند و سپس ۱۱۱ بار صلوات فرستد دعایش مستجاب گردد.

ادامه مطلب

هر چند دعا شرایط بسیاری دارد تا به اجابت برسد، اما برخی از شرایط دعا شرایط اساسی است که اگر محقق نشود یقینا به اجابت نخواهد رسید. اول: از جمله شرایط اساسی دعا کسب و کار پاکیزه و حلال است، که مال حلال را برای انسان به ارمغان آورد. امام صادق علیه السلام فرمودند: هر…

ادامه مطلب