بازگردادن اموال مسروقه

سوال: من يك سری اسناد نزد شخصی دارم كه ايشان عودت نمی دهد، آیا می شود از طريق موكل اين اسناد را عودت گرداند؟ — پاسخ: این چیزی که فرمودید ممکن است لکن در کشور ما کسی نیست که به این ریاضت رسیده باشد که بتواند اموال نزد مطلوب را برگرداند. اگر کسی این قدرت…

ادامه مطلب