جمعه

جهت مشکلات غریبه و امور کلیه بعد از نماز عصر روز جمعه متوجه قبله به ورد “بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم” تا اذان مغرب مشغول گردد و چون بانگ نماز مغرب را بشنود رو بر سجده نهاده و حاجت خود را بخواهد و چون موذن اذان را تمام کرد دست به دعا برداشته، صلوات فرستد و…

ادامه مطلب