ختم بسم الله الرحمن الرحیم

در یک جلسه هفتصد و هشتاد و شش ۷۸۶ بار بخواند: نَجاةً مِنکَ یا سَیِّدي الکَریم بِحَقِّ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم به جهت خلاصی از دست ظالم و برآورده شدن حاجات در مکان خلوتی رفته با وضو و رو به قبله نشسته و هفتاد و سه ۷۳ مرتبه این ذکر را بخواند و بعد از…

ادامه مطلب

جهت برآورده شدن حاجات مهم ۱۲۰۰۰ مرتبه بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم بگوید و پس از هر هزار بار دو رکعت نماز بخواند ان شاء الله حاجتش روا گردد. نسخه دیگر: خواندن ۱۲۰۰۰ مرتبه در یک مجلس و سپس دو رکعت خواندن نماز حاجت موجب برآمدن حاجت است، و فرموده اند اگر نتوانست آن را در…

ادامه مطلب

جهت مشکلات غریبه و امور کلیه بعد از نماز عصر روز جمعه متوجه قبله به ورد “بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم” تا اذان مغرب مشغول گردد و چون بانگ نماز مغرب را بشنود رو بر سجده نهاده و حاجت خود را بخواهد و چون موذن اذان را تمام کرد دست به دعا برداشته، صلوات فرستد و…

ادامه مطلب

چون عدد حروف ذکر شریف بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم ۱۹ است، جهت نجات از بلاها و گرفتاریها فرموده اند بعد از هر نماز نوزده بار بگوید: “نِجاةً مِنکَ یا سَیَّدی الکَریم نَجَّنا وَ خَلِّصنا بِحَقِّ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم”. نوع دیگر بدین صورت است که: هفتصد و هشتاد و شش بار بخواند و بعد از…

ادامه مطلب

در روایات آمده است که بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم به اسم اعظم خدا از سیاهی چشم به سفیدی آن نزدیکتر است که گفتن آن مفتاح سعادت و خیرات و باعث نجات از عذاب دنیا و آخرت است و یک بار گفتن آن (با شرایط) ثواب هفتصد سال عبادت را دارد و عدد آن در ابجد…

ادامه مطلب