خوشبختی فرزند

سوال: اگر لطف کنید برای فرزندم که خوندن درسش برای کنکور شروع کنه و برای موفقیت و خوشبختیش تو زندگیش و برای این که از کسلی و سستی و عقب انداختن کاراش دست برداره و سرحال با انگیزه بشه هم دعایی بفرستید ممنون میشم. این سوال ازشما دارم که بچه هام و شوهرم و خودم…

ادامه مطلب