دستور بخت گشایی

1- دعای مقنعه را روزها گوشه مقنعه و شبها زیر بالش قرار دهد. 2- عصر جمعه سوره احزاب را با مداد بنویسد، با گلاب و زعفران با مقداری از لباس ملبوس که آن را جدا کرده گذاشته و سپس داخل کوزه گلی کند، درب آن را ببندد و در گوشه حیاط نگه دارد. 3- روزی…

ادامه مطلب