دعا

سوال: اینکه می گویید دعا را بنوسید و بشورید و به مصرف برسانید، دعا را با چه بنویسیم؟ — پاسخ: معمولا با مداد و بهتر با گلاب و زعفران.

ادامه مطلب

هر چند دعا شرایط بسیاری دارد تا به اجابت برسد، اما برخی از شرایط دعا شرایط اساسی است که اگر محقق نشود یقینا به اجابت نخواهد رسید. اول: از جمله شرایط اساسی دعا کسب و کار پاکیزه و حلال است، که مال حلال را برای انسان به ارمغان آورد. امام صادق علیه السلام فرمودند: هر…

ادامه مطلب