دعای مجرب برای حاجت

ختم کلمه طیبه لا اِلهَ اِلَّا الله به جهت همه خواسته ها که آزموده و مجرب است بدین نحو است: شنبه ۱۰۰۰۰ مرتبه یکشنبه ۱۱۰۰۰ مرتبه دوشنبه ۱۲۰۰۰ مرتبه سه شنبه ۱۳۰۰۰ مرتبه چهارشنبه ۱۴۰۰۰ مرتبه پنجشنبه ۱۵۰۰۰ مرتبه جمعه ۱۶۰۰۰ مرتبه که جمعا می شود ۹۱۰۰۰ مرتبه. ان شاء الله موجب روا شدن مطلب…

ادامه مطلب