دعا برای ازدواج

1- دعای مقنعه را روزها گوشه مقنعه و شبها زیر بالش قرار دهد. 2- عصر جمعه سوره احزاب را با مداد بنویسد، با گلاب و زعفران با مقداری از لباس ملبوس که آن را جدا کرده گذاشته و سپس داخل کوزه گلی کند، درب آن را ببندد و در گوشه حیاط نگه دارد. 3- روزی…

ادامه مطلب

سوال: بنده حقیر اهل سنت هستم چندسال است ختومات اهل سنت میخوانم اما ضعیف تر میشم و از زندگی خسته میشم. سه سوال دارم: 1- چه ذکری برای رسیدن به مراتب عرفان برایم لایح گردد در مسیر عرفان و الله شناسی میخوام واقعا هدف علوم غریبه و جفر و غیره همش یک هدف را میخواهد…

ادامه مطلب