دعا برای همسر

سوال: من و همسرم با هم درگیر هستیم. دلیل اصلی آنهم شک بی مورد همسرم به من می باشد. او همیشه دنبال بهانه می گردد و بی جهت و بی مورد می خواهد به من گیر بدهد. زندگی را برایم جهنم کرده است. شما را به خدا در این مورد مرا کمک فرمایید. پاسخ: روزی…

ادامه مطلب

سوال: حقیر مشکلات فراوانی دارم و مهمترینش از لحاظ مادی در سطح خیلی پایین و ضعیف و منجر به بار اومدن بدهی زیاد و دیگری نفرت شدید از زنان که منجر شده از همسر خودم نیز نفرت پیدا کنم و در نتیجه تمایلی به همبستر شدن با همسرم ندارم و از آنجائیکه نسبت به همسرم…

ادامه مطلب