دعا برای همسر شکاک

سوال: من و همسرم با هم درگیر هستیم. دلیل اصلی آنهم شک بی مورد همسرم به من می باشد. او همیشه دنبال بهانه می گردد و بی جهت و بی مورد می خواهد به من گیر بدهد. زندگی را برایم جهنم کرده است. شما را به خدا در این مورد مرا کمک فرمایید. پاسخ: روزی…

ادامه مطلب