ذکر خدا

مرحوم علامه فیض کاشانی در مقدمه کتاب شریف اذکار القلوب چنین فرموده است که: شایسته است که بنده حق، در هیچ حال و هنگامی از یاد خدا غافل نگردد، بلکه پیوسته یا بیشتر اوقات به یاد خدا باشد. در هنگام قیام و قعود، در خواب و بیداری، در حضور مردم و یا تنهایی، زمانی که…

ادامه مطلب