رفع گرفتاری

در روایات آمده است که بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم به اسم اعظم خدا از سیاهی چشم به سفیدی آن نزدیکتر است که گفتن آن مفتاح سعادت و خیرات و باعث نجات از عذاب دنیا و آخرت است و یک بار گفتن آن (با شرایط) ثواب هفتصد سال عبادت را دارد و عدد آن در ابجد…

ادامه مطلب