طالع

سوال: می خواستم بدانم اگر طالع کسی بسته باشد می تواند تغییر داده شود؟ — پاسخ: بله، طالع بسته معلول اسماء غیر رحمانی است، مثل افرادی که اسمشان آرش، هوشنگ، هوشی، خسرو و… این اسماء غیر اسماء الله بستگی طالع می آورد. برای فتح باب لازم است که اسم را تغییر دهند و تمام ختومات…

ادامه مطلب