هلاکت ظالم

جهت هلاکت ظالم در یک جلسه هزار ۱۰۰۰ بار بگوید: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم و هزار بار بگوید: لا اِلهَ اِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله و هزار مرتبه در آخر صلوات بفرستد و هزار بار نیز بر آن ظالم نفرین کند، ان شاء الله دفع شرّ او خواهد شد و آن ظالم از بین خواهد رفت.

ادامه مطلب

جهت هلاک ظالمین ۱۰۰۰ مرتبه بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم بگوید با هزار مرتبه اَلحَمدُ لِله و ۱۰۰۰ مرتبه لا اِلهَ اِلَّا الله و هزار مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد خوانده و بر ظالم نفرین کند.

ادامه مطلب